Automatix, o com tenir problemes a canvi de poc benefici