L'educació, els futurs usuaris i el perquè de tot plegat