Configuració de xarxa des del terminal en un sistema GNU/Linux