A Brasil s'estalvien un munt de diners, i dinamitzen la seva indústria del programari, amb programari lliure